Genel Bilgiler

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL VE AKADEMİK BECERİLER KURSU

ETKİNLİĞİN AMACI:

 

Bu eğitim etkinliği aktivitesinde, sağlık bilimleri hinterlandı içinde özellikle spor bilimleri alanında nitelikli bilim insanının yetişmesi yolunda, TÜBİTAK'ın sağlayacağı desteklerle, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bilimsel ve akademik yönden kendilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Farklı üniversitelerde eğitim gören Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin fakülte yıllarında akademik ve bilimsel konulara ilgi duymaları, özgeçmiş hazırlama, proje önerisi yazma, bilimsel toplantılarda sunu yapma vb. konularda tecrübe kazanmaları hedeflenmiştir.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI:

 

" Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Bilimsel ve Akademik Beceriler Kursu" adlı etkinliğin kapsamı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bilimsel bir fikri bilimsel araştırma kurgusuna dönüştürme becerilerini geliştirebilecek teorik ve uygulama derslerinin tecrübeli eğiticiler tarafından aktarılmasıdır. Bilimsel bir problemi belirleme, ilgili konuya ve alana ait bilimsel literatüre erişim, alana ait literatüre yönelik bilimsel değerlendirme, bilimsel araştırma becerisi ve projenin yazılı sunumu için ilgili yeterliklere sahip olmalarını sağlamaktır. Eğitim etkinliği ders programında ayrıntısı yer alan başlıklarda bilimsel düşünce, bir bilimsel eserin akademik düzeyde nasıl değerlendirileceği konularında teorik ve pratik uygulamaları kapsamaktadır. Proje eğitim ekibi temel spor bilimleri alanında farklı üniversitelerden öğretim üyeleri olup, daha önce birlikte ve ayrı ayrı birçok bilimsel etkinlikler (ör. 2237 proje eğitimi, 2229 etkinlikleri) gerçekleştirmiştir. Proje ekibinde, uzun yıllar ve Avrupa üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapmış bilim insanları yer almaktadır. Bu bağlamda proje ekibi, dünyadaki bilimsel araştırma faaliyetleri ve mezuniyet sonrası kariyer konusunda önemli tecrübeleri spor bilimleri fakültesi öğrencileri ile paylaşma potansiyelindedirler.

Eğitim programı kapsamında başvuru belgeleri arasında ayrıntısı yer alan teorik dersler, uygulamalı ve interaktif eğitimler 4 günlük bir programda yetkin eğiticiler olarak bu konularda tecrübeli akademisyenler tarafından yürütülecektir. Katılımcılara, bilimsel araştırmalar, hipotez ve araştırma sorusu geliştirme, bilimsel araştırma kurgusu yapma, etkili sunu yapma stratejileri, özet yazımı, özgeçmiş hazırlama, bilimsel araştırma yürütme vb. konular hem teorik derslerde detaylı olarak anlatılacak, hem de interaktif uygulamalarla öğrencilerin bu konularda beceri kazanmaları sağlanacaktır.

 

ETKİNLİKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER:

 

Etkinlik için Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığın’dan gerekli izinler alınmıştır. Teorik dersler Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Kongre Merkezi’nde yürütülecektir. Bu amaçla klima, bilgisayar ve tüm teknik materyalin bulunduğu 4 toplantı odası kullanılacaktır. Uygulama dersleri 5 ayrı odada gerçekleşecektir. Teorik derslerin yürütüldüğü toplantı salonlarının yanında yine klima, projeksiyon cihazı, bilgisayarlı donanımın yer aldığı Üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan kongre merkezine ait salonları kullanılacaktır. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ile ve bölüm başkanları AD başkanları ile farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri mevcut etkinlikte düzenleme kurulu üyesi ve eğitici olarak görev yapacaktır.

Etkinlikte 40 adet katılımcının yer alması öngörülmüştür. Teorik dersler 40’ar kişilik tek sınıfta, uygulamalar ise sınıflar 5’e bölünerek 8’er kişilik gruplar halinde yürütülecektir. Uygulama ağırlıklı bir etkinlik olduğu ve kursiyerlerin yöntemleri birebir uygulamaları ve tecrübe kazanmaları hedeflendiği için gruplarda az sayıda katılımcının yer alması uygun bulunmuştur. 20 katılımcının Bingöl üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki öğrencilerden, diğer 20 katılımcının ise ülkemizdeki diğer şehirlerde bulunan spor bilimleri fakülteleri olan öğrenciler etkinliğe kabul edilmesi planlanmıştır.

 

Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından ve diğer üniversitelerdeki Spor Bilimleri fakültelerinde duyuru sayfalarından etkinlik duyurusu yapılacaktır. Ayrıca afişler bastırılarak öğrencilerin görebilecekleri panolara asılacaktır.

 

Etkinlik  için “https://sporbilimleri.bingol.edu.tr/umbraco/#/content/content/edit/62295” adresi hazırlanmıştır.

 

Duyurular, başvuru formu, ders programı, ders materyalleri, etkinlikle ilgili tüm bilgilendirmeler bu adreste yer alacaktır.

 

Duyurularda ve etkinlik sayfasında TÜBİTAK’ın katkısı belirtilecektir.

 

Etkinliğe başvuran öğrenciler, öğrenci başarı notu dikkate alınarak kursa kabul edilecektir.