Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

PROGRAMIN AMACI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği üst düzey akademik yeteneğe ve spor yeteneğine sahip, göz-el-ayak eşgüdümü sağlayabilen, bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN HEDEFİ

Beden eğitimi ve sporu topluma sevdiren, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal bütünleşmeyi, fair-play ruhunu sağlamaya çalışan bireylere beden eğitimi ile ilgili merak edilen konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturan, özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin beden eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım eden, beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştiren bölüm yönetimi anlayışı ile de birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren ve her yaş grubundaki bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan, çağdaş dünyaya entegre olan eğiticiler yetiştirmektir.

 

PROGRAM DİLİ: Türkçe

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 1. Sportif aktivitelerde vücut sistemlerinin kullanım alanlarını açıklayabilir.
 2. Yönetim fonksiyonlarını, sınıf ve spor yönetimini, sportif organizasyonların evrensel toplumsal etkilerini kavrayabilirler.
 3. Edindiği bilgileri farklı eğitim kurumlarında uygulayabilirler.
 4. Spor disiplinlerine yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler.
 5. Sportif yetenekleri keşfetme ve eğitme becerisine sahip olabilirler.
 6. Spor olay ve olgularını psikolojik, sosyolojik, felsefi ve pedagojik açıdan analiz edebilirler.
 7. Harekete, müziğe ve ritme dayalı uygulama becerilerine sahip olabilirler.
 8. Beden Eğitimi ve Spor dersi uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları kullanabilirler.
 9. Beden Eğitimi ve Spor alan bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olabilirler.
 10. Oyunsal formlarda grup etkinliği yapabilirler.
 11. Öğrencileri ve meslektaşları ile etkin iletişim sağlayabilirler.
 12. Mesleki bilgi beceri ve yetkinliğini arttırır.
 13. Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

 

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

Lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak, Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak, Yüksekokulumuz tarafından yapılan özel yetenek sınavı ile yerleştirme yapılır.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI VE VERİLEN DERECE

Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen (en az 240) AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen eterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler. Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni" derecesi alırlar.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak ayrıca çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında ve fitness merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.

4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, belirlenen diğer koşulları sağlayarak lisansüstü eğitim programlarına (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) başvurabilirler.