Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. İdris KAYANTAŞ

 

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İLİMDAR YALÇIN

 

Dr. Öğr. Üyesi TÜLAY ÖZHAN BAKIR

 

Öğr. Gör. EBRU CEVİZ

 

Arş. Gör. ALİCAN BAYRAM

 

Arş. Gör. MEHMET DURMAZ