Spor Yöneticiliği Bölümü

PROGRAMIN AMACI     

Spor Yöneticiliği Bölümü spor endüstrisi ve rekreasyon hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN HEDEFİ    

Spor kültürünün kazanılması, spor ve sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşmak ve bunun topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olma becerisi kazandırabilmek.

 

PROGRAM DİLİ: Türkçe

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI  

 1. Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
 2. Spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
 3. Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
 4. Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 5. Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, inisiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 6. İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
 7. Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 8. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
 9. Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
 10. Beden eğitimi ve spor alanında yer alan beşeri ve fiziki unsurlarla ilişki kurabilir, farklı fiziki kapasiteye sahip ve farklı kültürel özellikleri bulunan bölge ve toplumlarda spor yönetim ve uygulamalarını şartlara uygun yöntem ve tekniklerle gerçekleştirir.
 11. Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
 12. Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.

           

KABUL KOŞULLARI      

Lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak, Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak, Yüksekokulumuz tarafından yapılan özel yetenek sınavı ile yerleştirme yapılır.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI VE VERİLEN DERECE

Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen (en az 240) AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler. Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Gençlik ve Spor Hizmetleri merkez ve taşra teşkilatlarında, spor yöneticisi olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca özel spor salonlarında, turizm sektörünün ilgili kısımlarında, yapılabilecek sportif tüm organizasyonlarsa faal olarak görev alabilirler. 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, belirlenen diğer koşulları sağlayarak lisansüstü eğitim programlarına (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) başvurabilirler.