30.10.2023 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı Hk.

Resmi Gazete’de 30.10.2023 tarihinde yayımlanan ve son başvuru tarihi 13.11.2023 olan Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda 23040 ilan numarasına ait başvuru dosyaları Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini Değerlendirme Komisyonu ve Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini Değerlendirme Üst Komisyonu tarafından incelenmiş olup adaylar ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

 

Adı Soyadı Asgari Şartları Sağlama Durumu

1. Dr. Abdüsselam TURGUT (SAĞLADI)

2. Dr. Ahmet TEMEL (SAĞLADI)

3. Dr. Ahmet ARSLAN (SAĞLADI)

4. Dr. Emsal ÖZTÜRK (SAĞLADI)

5. Dr. Furkan TÜRKOĞLU (SAĞLADI)

6. Dr. Hikmet TÜRKAY (SAĞLAMADI)

7. Dr. Kaan Nazım NAZİK (SAĞLADI)

8. Dr. Keziban YOKA (SAĞLADI)

9. Dr. Korhan KAVURAN (SAĞLADI)

10. Dr. Mahmut ULUKAN, (SAĞLADI)

11. Dr. Sercan YILMAZ (SAĞLADI)

12. Dr. Mehmet SARIKAYA (SAĞLADI)

13. Dr. Serkan VAROL (SAĞLADI)

14. Dr. Songül KURT (SAĞLAMADI)

15. Dr. Suriye TAN (SAĞLADI)

16. Dr. Tuba DENİZCİ (SAĞLADI)

17. Dr. Yunus ŞAHİNLER (SAĞLADI)

 

“Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin 4’üncü maddesi gereği, öğretim üyeliğine ilk defa atanacak adayların, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini Değerlendirme Üst Komisyonu Raporundan sonra deneme dersi vermesi ve deneme dersinden başarılı olması zorunludur.” İbaresi gereğince asgari şartı sağlayan adayların deneme dersi için kendi alanı ile ilgili 5 konu belirlemesi gerekmektedir. Belirlenen bu konular arasından bir konu komisyon tarafından seçilip adaylara fakültemiz web sayfasında deneme dersinin yapılacağı gün ve saat 08.12.2023 tarihinde duyurulacaktır. Adayların en geç 07.12.2023 saat 17:00’ye kadar aşağıda deneme dersi konu önerisi için ekli bulunan dilekçeyi doldurup imzalayıp bingolsporbilimleri@gmail.com adresine mail atmaları gerekmektedir.

 

Adayların deneme dersinde değerlendirme ölçütleri aşağıdaki nitelikler üzerinden olacaktır:

ü Alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme,

ü Alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme,

ü Ders konusunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formül vb.) uygun biçimde kullanabilme,

ü Ders konusu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme,

ü Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme,

ü Dinleyici sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme,

ü Derse ilgi ve dikkati çekebilme, Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde kullanabilme ve öğretim teknolojilerinden yararlanabilme,

ü Sözel dili, beden dili ve ses tonunu etkili biçimde kullanabilme,

ü Zamanı verimli kullanabilme

Deneme Dersi Dilekçesi