Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Yemek Bursu Başvuru Sonuçları

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz akademik-idari birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin ve yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin isim listesi ekte belirtilmiştir.

Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen başvuru belgelerini en geç 17/11/2021 - 26/11/2021 tarihleri arasında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvuru Belgeleri:

-Kimlik Fotokopisi

-HalkBank İban No

-SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (E-Devlet Üzerinden SPAS Müstahaklık sorgulama; Sağlık Provizyon aktivasyon sisteminden ya da SGK Müdürlüklerinden alınabilir.

Not: Yemek Bursu Kazanan Öğrencilerimizin bursları kartlarına tanımlanacaktır. Öğrencilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

Kısmi Zamanlı Çalışma listesi 2021 ilan

Yemek Bursu 2021 ilan