Genel Bilgiler

HAKKINDA

Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemiz,  25.06.2012 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuş olup, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39’uncu ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30’uncu maddeleri gereğince, 25 Haziran 2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bingöl Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

Spor Bilimleri Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri ve bu bölümlere bağlı 4 anabilim dalından oluşmaktadır.

Fakültemiz akademik yapılanması ise şöyledir: 4 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi ile toplam 17 akademik personelden oluşmaktadır. Şimdiye kadar 170 mezun veren Fakültemizde toplam 1092 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %32’ü kadın, %68’si erkektir.

Fakültemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Eğitimi yapılmaktadır.

MİSYON

Kaliteli eğitim, araştırma ve projelerle çağın gereksinimlerine uygun bilgi üretmek ve bunu toplum hizmetine sunmak, çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip araştırmacı ve sorgulayıcı, topluma ve toplumsal sorunlara karşı sorumlu, insan haklarına saygılı özelliklere sahip dinamik ve profesyonel bireyleri ülkemiz sporuna kazandırmaktır.

VİZYON

Lisans ve Lisansüstü eğitim ve öğretimiyle, fonksiyonel spor tesisleri ve zengin altyapısıyla bilimsel yayın ve çalışmalarıyla alanında ülkemizde ilk sıralarda yer alan ve dünyada tanınan ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan yurtdışında beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurum ve kuruluşlarla güçlü bağlantıları olan bir fakülte olmak.

KALİTE POLİTİKASI

Fakültemiz kalite yönetim sistemi çerçevesinde, Eğitim-Öğretim bilimsel çalışmalar ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, Ülkemizde tanınırlığı ve saygınlığı hedefleyerek paydaşları ile birlikte sürekli gelişmeyi benimsemiştir.